Corpus Delicti
POČETNA
KOLEKCIJE
O NAMA
KONTAKT
KUPOVINA
NOVA Nakit
NOVA Asesoar
Uslovi korišćenja
 
 
USLOVI PRODAJE

Hvala Vam što ste posetili Corpus Delicti veb sajt. Pre korišćenja pažljivo pročitajte sledeće uslove. Ovi zakonski uslovi regulišu korišćenje i pristup corpusdelicti-fashion.com veb sajtu. Ukoliko se ne slažete sa svim navedenim uslovima, molimo Vas da napustite ovaj veb sajt, ali ukoliko ste saglasni da ćete se pridržavati i biti obavezani ovim uslovima, možete koristiti ovaj veb sajt. Corpus Delicti zadržava pravo da u apsolutnoj diskreciji, u bilo koje vreme i bez najave ukloni, izmeni ili promeni bilo koji sadržaj stranica ovog veb sajta, uključujući i ove uslove. Korišćenjem ovog veb sajta nakon bilo kakve promene, dajete saglasnost da ćete se pridržavati i biti obavezani promenjenim (novim) uslovima.

ODRICANJE TAČNOSTI

Materijal na ovom veb sajtu može sadržati netačnosti ili pravopisne greške. Iako Corpus Delicti preuzima sve razumne korake kako bi osigurao tačnost i aktuelnost informacija koje se nalaze na stranicama ovog veb sajta, ne dajemo nikakve garancije u pogledu tačnosti ili potpunosti sadržaja ovog veb sajta. Ovaj veb sajt, kao i informacije i materijali sadržani na ovom veb sajtu su podložni promenama u bilo koje vreme, i s vremena na vreme, bez prethodnog ili naknadnog obaveštenja.

ODGOVORNOST KORISNIKA

Ovaj veb sajt i sadržaj istog su obezbeđeni na “kao što jeste” osnovi. Korišćenje ovog veb sajta, njegovih usluga i svih materijala dobijenih korišćenjem istog, je vaša lična odgovornost, kao korisnika. Mi ne dajemo nikakve garancije, uključujući ali ne ograničavajući se na, podrazumevajuće garancije kvaliteta i pogodnosti za određenu svrhu. Corpus Delicti ne zastupa niti garantuje da su informacije koje se nalaze na ovom veb sajtu tačne, potpune ili ažurirane, da je ovaj veb sajt bez nedostataka ili da će bilo kakve greške biti ispravljene. Vi, kao korisnik morate preduzeti sve odgovarajuće mere, kako bi zaštitili svoje podatke i softver od kontaminacije virusima sa interneta. Odričemo se bilo kakve odgovornosti, za bilo kakvu direktnu ili indirektnu štetu, uključujući prestanak rada, gubitak podataka, troškove u vezi sa potrebnim servisiranjem, popravkom bilo koje opreme i/ili softvera koje koristite u vezi sa ovim veb sajtom i da Corpus Delicti neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu, bilo koje vrste koja potiče od, ili je izazvane sa ili u vezi sa Vašim korišćenjem ovog veb sajta.

PRISTUP VEB SAJTU

Corpus Delicti ne zastupa niti garantuje da će pristup ovom veb sajtu biti neometan ili bez grešaka. Ni u kom slučaju Corpus Delicti neće snositi odgovornost, za bilo koji trošak, direktnu, indirektnu, specifičnu, slučajnu ili posledičnu štetu nastalu iz ili u vezi sa korišćenjem, ili nemogućnosti korišćenja ovog veb sajta.

LINKOVI

Ovaj veb sajt može sadržati linkove ka drugim veb sajtovima, razvijenim i održavanim od strane lica nad kojima Corpus Delicti nema nikakvu kontrolu. Mi ne možemo i ne pratimo veb sajtove koji su povezani sa našim stranicama na internetu. Shodno tome, Corpus Delicti ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj tih veb sajtova. Niti se Corpus Delicti može smatrati odgovornim za bilo kakvu dokazanu ili navodnu štetu, ili uzastopni gubitak povezan ili u vezi sa upotrebom, ili ukazanim poverenjem u robu ili usluge dostupne na eksternim veb sajtovima. Ovim veb sajtovima pristupate na vlastitu odgovornost. Corpus Delicti, povezivanjem sa drugim veb sajtovima ili upućivanjem ka informacijama treće strane, proizvoda ili usluga ne podržava te veb sajtove i njihov materijal. Bilo kakva pitanja ili komentari koji se odnose na bilo koji drugi veb sajt, treba uputiti operaterima tih veb sajtova.

PROIZVODI

Corpus Delicti proizvodi, prikazani na ovom veb sajtu predstavljaju reprezentativne komade Corpus Delicti kolekcija. Nisu svi Corpus Delicti proizvodi prikazani na ovom veb sajtu. Niti su svi proizvodi dostupni u radnjama ili u toku kreiranja porudžbine. Kolekcije, stil, dizajn i boje Corpus Delicti proizvoda prikazanih na ovom veb sajtu mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

AUTORSKA PRAVA, ŽIG I DRUGA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE

Sav materijal na ovom veb sajtu i sam veb sajt je zaštićen autorskim pravima, pravima robne marke i/ili drugim pravima intelektualne svojine. Ovi materijali su u vlasništvu Corpus Delicti–ja ili se koriste uz dozvolu njihovih vlasnika. Gorepomenuti materijali uključuju, ali nisu ograničeni na fotografije, slike, ilustracije, tekst, video snimke, audio snimke, dizajn, logotipe, oznake (žig) i drugi materijal sadržan na ovom veb sajtu. Sva prava su zadržana. Materijali sadržani na ovom veb sajtu su isključivo prikazani u informativne i promotivne svrhe. Ovaj veb sajt je isključivo za privatnu, ličnu i nekomercijalnu upotrebu. Kopiranjem ili preuzimanjem materijala sa ovog veb sajta ne polažete prava, vlasništvo ili udeo na bilo koji materijala sa ovog veb sajta. Ne možete reprodukovati (osim za ličnu nekomercijalnu upotrebu), izdavati, prenositi, distribuirati, izlagati, ukloniti, obrisati, dodati, na bilo koji drugi način modifikovati, kreirati nove (izvedene) radove, prodati ili učestvovati u bilo kakvoj prodaji ovog veb sajta i bilo kog materijala koji se nalazi na ovom veb sajtu. Bilo koja druga upotreba materijala sa ovog veb sajta, uključujući umnožavanje osim Vaše lične nekomercijalne upotrebe, modifikovanje, distribucija ili objavljivanje bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja Corpus Delicti–ja je strogo zabranjeno.

FALSIFIKOVANJE

Bilo kakva reprodukcija, prikazivanje u celosti ili delimično, bez obzira na proces, bez prethodnog izričitog pismenog odobrenja od strane Corpus Delicti–ja je zabranjeno i sankcionisano. To delo će se smatrati falsifikovanjem i falsifikator će krivično odgovarati. Ovi uslovi su u skladu sa zakonima Republike Srbije i internacionalnim zakonima.

USLOVI KUPOVINE
PROŠLE Kolekcije
ODRŽAVANJE PROIZVODA